fbpx

Terraform by azure

Градење, промена и поставување на Azure инфраструктура со користење на Terraform.

Оваа обука ви овозможува да ја откриете алатката Opensource креирана од страна на HashiCorp. Terraform е алатка која пред се, се користи за развој на инфраструктура за проекти, или ”Инфраструктура како код”. Таа ја подобрува брзината на автоматизацијата, ја подобрува доверливоста со спречување на неконзистентност на конфигурациите, подржува експерименти, тестирање и оптимизација.

Сертификати
diploma za Terraform by Azure
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Вовед во IaC
  Основи на Terraform
  Променливи и параметризација
  Јамки и циклуси
  Градење модули
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Целна група на слушатели за оваа обука се Клауд или DevOps инжењери специјализирани во операции, ИТ или развој.

За да може да ја посетувате оваа обука потребно е да:

 • Основни терминални способности
 • Основно познавање на Azure cloud архитектура
 • Разбирање на структура на код и логика

Обуката ја води искусен тренер со долгогодшино искуство во индустријата. 

logo na terraform

Terraform by Azure

247 €​​

Почеток

ноември 2024

Бр. на часови

40 часови

Времетраење

5 дена

Распоред

17:30 – 21:00 ч

Градење, промена и поставување на Azure инфраструктура со користење на Terraform.

Оваа обука ви овозможува да ја откриете алатката Opensource креирана од страна на HashiCorp. Terraform е алатка која пред се, се користи за развој на инфраструктура за проекти, или ”Инфраструктура како код”. Таа ја подобрува брзината на автоматизацијата, ја подобрува доверливоста со спречување на неконзистентност на конфигурациите, подржува експерименти, тестирање и оптимизација.

Сертификат

Сертификат со кој ќе се стекнеш по завршувањето на обуката.

diploma za Terraform by Azure
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Вовед во IaC
  Основи на Terraform
  Променливи и параметризација
  Јамки и циклуси
  Градење модули
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Целна група на слушатели за оваа обука се Клауд или DevOps инжењери специјализирани во операции, ИТ или развој.

За да може да ја посетувате оваа обука потребно е да:

 • Основни терминални способности
 • Основно познавање на Azure cloud архитектура
 • Разбирање на структура на код и логика

Обуката ја води Илија Пановски, искусен тренер со долгогодшино искуство во индустријата. 

Terraform by Azure
248 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Terraform by Azure