fbpx

SCRUM Master

Agile SCRUM претставува интерактивна и развојна рамка, која се користи за успешно управување со софтверски проекти. Се базира на три едноставни принципи: видлив напредок, постојана контрола и  адаптација.

Со помош на SCRUM техниката, тимовите користат емпириски пристап за справување со променливата околина и приоритетите на компанијата. Со цел добивање на максимална корист за најкраток временски период, SCRUM им дава предност на приоритетите и дефинирањето на временската рамка.

Овој курс ги опфаќа фундаментите на SCRUM, поставувањето на рамката, планирањето и дејствувањето и клучните улоги на тимот.

Сертификати
diploma za SCRUM Master
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Теорија и првични принципи

  Комплексноста на развојот на софтвер
  Предвидливоста на развојот на софтвер
  Само-организација
  Анализа на случај и вежби

  Scrum Рамка

  Што е потребно за SCRUM?
  Како Scrum е емпириски и итеративен?
  Scrum Рамка
  Дефиниција на завршено
  Анализа на случај и вежби

  Планирање и известување

  Истражување на одговорноста
  Организирање на работата
  Стратегија на изданија
  Известување за напредок
  Анализа на случај и вежби

  Луѓе и тимови

  Состав на тимот
  Однесување на тимот
  Конфликти во тимот
  Дисперзирани и дистрибуирани тимови
  Анализа на случај и вежби

  Scrum Мастер

  Одговорностите на Scrum Мастерот
  Вештините на Scrum Мастерот
  Предизвиците на Scrum Мастерот
  Анализа на случај и вежби

Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група

Сите заинтересирани за АГИЛНАТА Рамка, идни SCRUM Мастери, Product Owner-и или членови на SCRUM тимот.

За посета на оваа обука не е потребно посебно предзнаење.

Обуката  се спроведува од сертифицирани SCRUM Тренери со големо искуство во областа.

logo na scrum master

Scrum Master

600 €​​

Почеток

ноември 2024

Часови

20 часа

Времетраење

4 дена

Распоред

15:30 – 19:15 ч

Agile SCRUM претставува интерактивна и развојна рамка, која се користи за успешно управување со софтверски проекти. Се базира на три едноставни принципи: видлив напредок, постојана контрола и  адаптација.

Со помош на SCRUM техниката, тимовите користат емпириски пристап за справување со променливата околина и приоритетите на компанијата. Со цел добивање на максимална корист за најкраток временски период, SCRUM им дава предност на приоритетите и дефинирањето на временската рамка.

Овој курс ги опфаќа фундаментите на SCRUM, поставувањето на рамката, планирањето и дејствувањето и клучните улоги на тимот.

Сертификат

Сертификат со кој ќе се здобиеш по завршувањето на обуката.

diploma za SCRUM Master
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Почеток

ноември 2024

Часови

20 часа

Времетраење

4 дена

Распоред

15:30 – 19:15 ч

  Теорија и првични принципи

  Комплексноста на развојот
  на софтвер
  Предвидливоста на развојот на софтвер
  Само-организација
  Анализа на случај и вежби

  Scrum Рамка

  Што е потребно за SCRUM?
  Како Scrum е емпириски и итеративен?
  Scrum Рамка
  Дефиниција на завршено
  Анализа на случај и вежби

  Планирање и известување

  Истражување на одговорноста
  Организирање на работата
  Стратегија на изданија
  Известување за напредок
  Анализа на случај и вежби

  Луѓе и тимови

  Состав на тимот
  Однесување на тимот
  Конфликти во тимот
  Дисперзирани и дистрибуирани тимови
  Анализа на случај и вежби

  Scrum Мастер

  Одговорностите на Scrum
  Мастерот
  Вештините на Scrum Мастерот
  Предизвиците на Scrum Мастерот
  Анализа на случај и вежби

Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група

Сите заинтересирани за АГИЛНАТА Рамка, идни SCRUM Мастери, Product Owner-и или членови на SCRUM тимот.

За посета на оваа обука не е потребно посебно предзнаење.

Обуката  се спроведува од сертифицирани SCRUM Тренери со големо искуство во областа.

SCRUM Master
600 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за SCRUM Master