fbpx

Juniper

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Juniper Networks Certification Program (JNCP) е повеќеслојна програма на писмени и практични лабораториски испити. Сертификацијата ги потврдува вашите вештини, и ве позиционира меѓу водечките светски професионалци за вмрежување.

Сертификати
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Да, важноста на сертификатот истекува по 3 години. Пред истекот кандидатот може да се ресертифицира.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?
Juniper Networks Certification Program (JNCP) е повеќеслојна програма на писмени и практични лабораториски испити. Сертификацијата ги потврдува вашите вештини, и ве позиционира меѓу водечките светски професионалци за вмрежување.
Сертификати
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Juniper
Pearson Vue test center
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Application for
Juniper testing center