fbpx

ISTQB

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Софтвер тестерите се една од најбараните професии во моментов. Сертификацијата е развиена од водечки професионалци во областа на тестирањето, а сертификатот кој го добивате директно од ISTQB е меѓународно признат. На тој начин работодавците имаат повеќе доверба во вашите вештини, и можностите за вработување и напредување во кариерата се зголемуваат неколкукратно.

Сертификати

Сертификатот од iSQTB е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Имате дополнителни прашања?

Контактирајте ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Да, но само доколку е во печатена форма. Електронски уреди не се дозволени. Истиот ќе биде претходно прегледан од тест администраторот. Тест центарот не обезбедува речници, кандидатот треба сам да си го понесе истиот.

Потребно е да поминат најмалку 48 часа пред повторно да го закажете испитот кој не сте го положиле при првиот обид.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Софтвер тестерите се една од најбараните професии во моментов. Сертификацијата е развиена од водечки професионалци во областа на тестирањето, а сертификатот кој го добивате директно од ISTQB е меѓународно признат. На тој начин работодавците имаат повеќе доверба во вашите вештини, и можностите за вработување и напредување во кариерата се зголемуваат неколкукратно.

Сертификати

Сертификатот од iSQTB е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Имате дополнителни прашања?

Контактирајте ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Да, но само доколку е во печатена форма. Електронски уреди не се дозволени. Истиот ќе биде претходно прегледан од тест администраторот. Тест центарот не обезбедува речници, кандидатот треба сам да си го понесе истиот.

Потребно е да поминат најмалку 48 часа пред повторно да го закажете испитот кој не сте го положиле при првиот обид.

iSTQB
Pearson Vue тестинг центар
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Application for
iSQI testing center