fbpx

Fortinet

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Fortinet сертификацијата спаѓа во експертизата за мрежна безбедност.

Сертификатот ќе ви обезбеди напредок во кариерата и професионалниот развој.

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Не е дозволена пауза за време на испитот.

Нема рестрикции за полагање по втор пат, на испит кој веќе сте го паднале, а за секој нареден обид потребно е да поминат најмалку 14 дена.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Fortinet сертификацијата спаѓа во експертизата за мрежна безбедност.

Сертификатот ќе ви обезбеди напредок во кариерата и професионалниот развој.

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Не е дозволена пауза за време на испитот.

Нема рестрикции за полагање по втор пат, на испит кој веќе сте го паднале, а за секој нареден обид потребно е да поминат најмалку 14 дена.

Fortinet
Pearson Vue test center
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Application for
CompITA testing center