fbpx

AWS

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

AWS сертификатите се индустриски сертификати кои го потврдуваат нивото на експертиза на веб услугите на Амазон. Поседувањето сертификат ја зголемува довербата на работодавците во вашите вештини, и можностите за вработување и напредување во кариерата се зголемуваат неколкукратно.

Сертификати

Основни сертификации:

Аssociate сертификации:

Proffesional сертификации:

Speciality сертификации:

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Потребно е да поминат најмалку 14 дена пред повторно да го закажете испитот кој не сте го положиле при првиот обид.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Знаењето и искуството се важни, но како би го докажале вашето знаење?

Сертификатот кој ќе го добиете директно од Microsoft пред се е доказ за поседување специфични вештини потребни при вработување во IT сферата. Истовремено станувате конкурентни на пазарот, а понатаму се зголемуваат и вашите можности за напредок во кариерата.

Сертификати

Вообичаено сертификатите на Microsoft се поделени врз основа на одредена работна позиција, односно се role-based сертификати, и тоа:

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

AWS
Pearson Vue тестинг центар
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Application for
AWS testing center