fbpx

MS Excel Advanced

Excel е една од најупотребуваните софтверски апликации на сите времиња. Оваа обука е дизајнирана за слушатели кои сакаат да изведуваат точни и брзи пресметки каде резулатите варираат од основни калкулации до комплексни финансиски анализи.

Напредниот MS Excel ви овозможува да структуирате и презентирате податоци впечатливо.

Сертификати
diploma za MS Excel Advanced
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Работа со ќелии
  • Копирање и преместување на ќелии (ранг на ќелии)
  • Додавање на коментар во ќелија
  • Посебни начини на вметнување во ќелии
  Форматирање на работниот лист
  • Работа со стилови
  • Теми за форматирање на документ
  • Изработка и примена на сопствени формати на броеви
  • Условно форматирање
  Работа со макроа
  • Креирање на изведена табела
  • Форматирање и модифицирање на изведена табела
  • Анализирање на податоци со помош на изведени табели
  Прилагодување на палетата со алатки Quick Access
  • Додавање на нови команди во палетата Quick Access
  • Останати акции со палетата Quick Access
  • Прилагодување на линиите со команди
  Избегнување на грешки во работните листови
  • Пронаоѓање и исправување на грешки во формули
  • Употреба на Excel-овите алатки за проверка
  • Пребарување и замена на податоци
  • Проверка на правописот на работните листови
  • Автоматско исправување на грешки – AutoCorrect
  Заштита на документ
  • Видови на заштита
  • Заштита на работниот лист
  • Заштита на работната книга со лозинка
  Размена на податоци помеѓу Excel и другите апликации
  • Копирање и вметнување
  • Копирање од Excel во Word
  • Вметнување на објект во работниот лист
  Проверка на валидноста на податоците
  • Дефинирање на критериуми за проверка
  • Видови на критериуми за проверка
  • Изработка на паѓачки листи
  • Употреба на формули за проверка
  Напредни техники за работа со дијаграми
  • Бирање и менување на елементите
  • Работа со серија податоци
  • Изработка и трикови за изработка на шаблонски дијаграми
  Напредни функции во Excel
  • Функции за работа со текст, датум и време
  • Логички и статистички функции
  • Функции за финансиски пресметки
  Формули
  • Сложени формули за броење
  • Формули за условно собирање врз база на еден критериум
  • Формули за условно собирање врз база на повеќе критериуми
  • Формули со кои се пронаоѓаат вредности
  Финално тестирање
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Секој што е заинтересиран за проширување на сопственото знаење за работа со табели и анализа на податоци.

Не е потребно посебно предзнаење освен основи на MS Office.

За обуката се назначуваат искусни инструктори – тренери за чија стручност говори позитивно оценетата методологија од големото множество на задоволни клиенти.

Qinshift Academy инструкторите поседуваат универзитетска диплома од областа на ИКТ и се ECDL сертифицирани во областа на водење MS Office и MS Excel обуки за основно и напредно ниво.

logo na excel

MS Excel Advanced

120 €​​

Почеток

септември 2024

Часови

27 часа

Времетраење

4.5 недели

Распоред

17:00 – 19:30 ч

Excel е една од најупотребуваните софтверски апликации на сите времиња. Оваа обука е дизајнирана за слушатели кои сакаат да изведуваат точни и брзи пресметки каде резулатите варираат од основни калкулации до комплексни финансиски анализи.

Напредниот MS Excel ви овозможува да структуирате и презентирате податоци впечатливо.

Сертификат

Сертификати со кои ќе се стекнете по завршувањето на обуката.

diploma za MS Excel Advanced
Имаш дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Работа со ќелии
  • Копирање и преместување на ќелии (ранг на ќелии)
  • Додавање на коментар во ќелија
  • Посебни начини на вметнување во ќелии
  Форматирање на работниот лист
  • Работа со стилови
  • Теми за форматирање на документ
  • Изработка и примена на сопствени формати на броеви
  • Условно форматирање
  Работа со макроа
  • Креирање на изведена табела
  • Форматирање и модифицирање на изведена табела
  • Анализирање на податоци со помош на изведени табели
  Прилагодување на палетата со алатки Quick Access
  • Додавање на нови команди во палетата Quick Access
  • Останати акции со палетата Quick Access
  • Прилагодување на линиите со команди
  Избегнување на грешки во работните листови
  • Пронаоѓање и исправување на грешки во формули
  • Употреба на Excel-овите алатки за проверка
  • Пребарување и замена на податоци
  • Проверка на правописот на работните листови
  • Автоматско исправување на грешки – AutoCorrect
  Заштита на документ
  • Видови на заштита
  • Заштита на работниот лист
  • Заштита на работната книга со лозинка
  Размена на податоци помеѓу Excel и другите апликации
  • Копирање и вметнување
  • Копирање од Excel во Word
  • Вметнување на објект во работниот лист
  Проверка на валидноста на податоците
  • Дефинирање на критериуми за проверка
  • Видови на критериуми за проверка
  • Изработка на паѓачки листи
  • Употреба на формули за проверка
  Напредни техники за работа со дијаграми
  • Бирање и менување на елементите
  • Работа со серија податоци
  • Изработка и трикови за изработка на шаблонски дијаграми
  Напредни функции во Excel
  • Функции за работа со текст, датум и време
  • Логички и статистички функции
  • Функции за финансиски пресметки
  Формули
  • Сложени формули за броење
  • Формули за условно собирање врз база на еден критериум
  • Формули за условно собирање врз база на повеќе критериуми
  • Формули со кои се пронаоѓаат вредности
  Финално тестирање
Имаш дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Секој што е заинтересиран за проширување на сопственото знаење за работа со табели и анализа на податоци.

Не е потребно посебно предзнаење освен основи на MS Office.

За обуката се назначуваат искусни инструктори – тренери за чија стручност говори позитивно оценетата методологија од големото множество на задоволни клиенти.

Qinshift Academy инструкторите поседуваат универзитетска диплома од областа на ИКТ и се ECDL сертифицирани во областа на водење MS Office и MS Excel обуки за основно и напредно ниво.

MS Excel Advanced

120 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Microsoft excel advanced