fbpx

Microsoft

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Знаењето и искуството се важни, но како би го докажале вашето знаење? Сертификатот кој ќе го добиете директно од Microsoft пред се е доказ за поседување специфични вештини потребни при вработување во IT сферата. Истовремено станувате конкурентни на пазарот, а понатаму се зголемуваат и вашите можности за напредок во кариерата.

Сертификати

Вообичаено сертификатите на Microsoft се поделени врз основа на одредена работна позиција, односно се role-based сертификати, и тоа:

 Погледнете ги сертификациските патеки

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Потребно е да поминат најмалку 24 часа меѓу првиот и вториот обид, и 14 дена за секој следен.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Знаењето и искуството се важни, но како би го докажале вашето знаење?

Сертификатот кој ќе го добиете директно од Microsoft пред се е доказ за поседување специфични вештини потребни при вработување во IT сферата. Истовремено станувате конкурентни на пазарот, а понатаму се зголемуваат и вашите можности за напредок во кариерата.

Сертификати

Вообичаено сертификатите на Microsoft се поделени врз основа на одредена работна позиција, односно се role-based сертификати, и тоа:

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Потребно е да поминат најмалку 24 часа меѓу првиот и вториот обид, и 14 дена за секој следен.

Microsoft
Pearson Vue тестинг центар
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Application for
Microsoft testing center