fbpx

Кубернетес

Најчесто употребуваниот збор во ИТ индустријата во последните неколку години, DevOps, не дефинира една област на експертиза. Во суштина тоа е методологија која вклучува различни пристапи, процеси и алатки кои овозможуваат апликативниот код да биде на располагање и достапен како производ на крајните корисници.

DevOps инженерите имаат големо познавање на различни ИТ области, како инфраструктура, мрежна комуникација, обработка на податоци во облак, сајбербезбедност, автоматизација и употреба на скрипти и имаат барем некакви програмерски вештини.

Сертификати
diploma za Kubernetes - Concepts, Administration and Monitoring
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Запознавање со Кубернетес
  Основи на Кубернетес
  Основи на Контејнери
  Вмрежување во Кубернетес
  Складирање во Kubernetes
  Операции на кластери
  Забележливост*
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Целна група на слушатели за оваа обука се оние кои работат како Клауд, Сигурносни или Систем инжињери, DevOps специјалисти или Апликативни  Програмери.

За посета на оваа обука потребно е да имате предзнаење на работа со администрација на Linux системи, вмрежување и виртуелизација.

Илија Паноски

logo na kubernetes

Kubernetes

593 €​​

Почеток

септември 2024

Часови

48 часа

Времетраење

12 дена

Распоред

17:30 – 21:00 ч

Најчесто употребуваниот збор во ИТ индустријата во последните неколку години, DevOps, не дефинира една област на експертиза. Во суштина тоа е методологија која вклучува различни пристапи, процеси и алатки кои овозможуваат апликативниот код да биде на располагање и достапен како производ на крајните корисници.

DevOps инженерите имаат големо познавање на различни ИТ области, како инфраструктура, мрежна комуникација, обработка на податоци во облак, сајбербезбедност, автоматизација и употреба на скрипти и имаат барем некакви програмерски вештини.

Сертификат

Сертификат со кој ќе се стекнеш по завршувањето на обуката.

diploma za Kubernetes - Concepts, Administration and Monitoring
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Запознавање со Кубернетес
  Основи на Кубернетес
  Основи на Контејнери
  Вмрежување во Кубернетес
  Складирање во Kubernetes
  Операции на кластери
  Забележливост*
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Целна група на слушатели се оние кои работат како клауд, Сигурносни или Систем инжињери, DevOps специјалисти или Апликативни  Програмери.

За посета на оваа обука потребно е да имате предзнаење на работа со администрација на Linux системи, вмрежување и виртуелизација.

Kubernetes

593 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Kubernetes