fbpx

KRYTERION

Test Center
Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Qinshift Academy е авторизиран Kryterion тест центар за полагање на испитит од голем број тест спонзори. Сертификатите кои се добиваат директно од тест спонзорот се меѓународно признати и додаваат вредност на вашата биографија. Испитите се закажуваат и полагаат преку Webassessor платформата.

Сертификати

Сертификатот од KRYTERION е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Видови сертификати:

Имате дополнителни прашања?

Јави се на Лариса. 

Pearson VUE

Test Center

Телефонски број:
078 499 133

Денови:
Понеделник – Петок

Работно време:
09:00 – 16:00 часот

Како да закажам испит?

Испитите се закажуваат преку Webassessor платформата. Најнапред треба да креирате свој акаунт. Секој тест спонзор има свој уникатен, брендиран портал преку кој кандидатите можат да се регистрираат и да закажуваат или презакажуваат испити. При тоа го избираат тест центарот во кој сакаат да го полагаат испитот. СЕДЦ е единствен овластен Kryterion тест центар во Македонија.

Зависно од тест спонзорот, некои резултати се добиваат веднаш по полагањето, а други пак стигнуваат на емаил по одреден период.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Сертифицирај се денес!
Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Qinshift Academy е авторизиран Kryterion тест центар за полагање на испитит од голем број тест спонзори. Сертификатите кои се добиваат директно од тест спонзорот се меѓународно признати и додаваат вредност на вашата биографија. Испитите се закажуваат и полагаат преку Webassessor платформата.

Сертификати

Сертификатот од KRYTERION е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Видови сертификати:

Имаш дополнителни прашања?

Јави се на Лариса. 

Како да закажам испит?

Испитите се закажуваат преку Webassessor платформата. Најнапред треба да креирате свој акаунт. Секој тест спонзор има свој уникатен, брендиран портал преку кој кандидатите можат да се регистрираат и да закажуваат или презакажуваат испити. При тоа го избираат тест центарот во кој сакаат да го полагаат испитот. СЕДЦ е единствен овластен Kryterion тест центар во Македонија.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Зависно од тест спонзорот, некои резултати се добиваат веднаш по полагањето, а други пак стигнуваат на емаил по одреден период.

KRYTERION
Qinshift Academy testing center
Scroll to Top
Апликација за
KRYTERION тестинг центар