fbpx

Kryterion

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Qinshift Academy е авторизиран Kryterion тест центар за полагање на испитит од голем број тест спонзори. Сертификатите кои се добиваат директно од тест спонзорот се меѓународно признати и додаваат вредност на вашата биографија. Испитите се закажуваат и полагаат преку Webassessor платформата.

Сертификати

Погледнете ја листата со сите тест спонзори/испити.

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Како да закажам испит?

Испитите се закажуваат преку Webassessor платформата. Најнапред треба да креирате свој акаунт. Секој тест спонзор има свој уникатен, брендиран портал преку кој кандидатите можат да се регистрираат и да закажуваат или презакажуваат испити. При тоа го избираат тест центарот во кој сакаат да го полагаат испитот.  Qinshift Academy е единствен овластен Kryterion тест центар во Македонија.

Зависно од тест спонзорот, некои резултати се добиваат веднаш по полагањето, а други пак стигнуваат на емаил по одреден период.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

KRYTERION

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Qinshift Academy е авторизиран Kryterion тест центар за полагање на испитит од голем број тест спонзори. Сертификатите кои се добиваат директно од тест спонзорот се меѓународно признати и додаваат вредност на вашата биографија. Испитите се закажуваат и полагаат преку Webassessor платформата.

Сертификати
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Kryterion
Qinshift Academy testing center
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за
KRYTERION тестинг центар