fbpx

Git version control

Git е популарен систем за дистрибуирана контрола на верзии (DVCS). Во оваа обука се учат најчесто употребуваните Git команди, како да се менаџираат репозиториуми, да се

затворат фајлови, наметнат промени, поправат грешки во вашите записи и како да соработувате со другите програмери користејки ја овоаа моќна алатка за контрола на верзии.

Сертификати
diploma za Version Control & Git
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Што е контрола на верзија?
  Инсталација на Git
  Основни команди на Git
  Разгранување и спојување
  Ребазирање и задржување
  Операции на кластери
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Дали треба претходно познавање за упис на обуката?

Студенти со мало или без никакво искуство со Git кои сакаат да научат како тој работи како дел од колаборативниот развоен метод. Пожелно е познавање на процесот на програмирање .

Клауд, Систем или DevOps инжењери, програмери, тестери.

logo na git

Git Version Control

197 €​​

Почеток

октомври 2024

Часови

16 часа

Времетраење

4 дена

Распоред

17:30 – 20:00 ч

Git е популарен систем за дистрибуирана контрола на верзии (DVCS). Во оваа обука се учат најчесто употребуваните Git команди, како да се менаџираат репозиториуми, да сезатворат фајлови, наметнат промени, поправат грешки во вашите записи и како да соработувате со другите програмери користејки ја овоаа моќна алатка за контрола на верзии.

Сертификати

Сертификат со кои ќе се стекнете по завршувањето на обуката.

diploma za Version Control & Git
  Што е контрола на верзија?
  Инсталација на Git
  Основни команди на Git
  Разгранување и спојување
  Ребазирање и задржување
  Операции на кластери
Целна група на слушатели

Целната група на оваа обука се слушатели кои работат како Клауд, Систем или DevOps инжењери, програмери, тестери.

Студенти со мало или без никакво искуство со Git кои сакаат да научат како тој работи како дел од колаборативниот развоен метод. Пожелно е познавање на процесот на програмирање.

Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Version control and Git

197 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Version control & GIT