fbpx

EC Council

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?
Qinshift Academy е авторизиран EC-Council тест центар, за полагање на испити за повеќе меѓународно признати сертификати од областа на сајбер безбедност. EC-Council е организација која потврдува различни вештини на кандидатите за е-бизнис и безбедност на информациите. Креатор е на светски познатите сертификати за сертифициран етички хакер (CEH), ECIH и многу други.
Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Доколку кандидатот не го положи испитот од првиот обид, нема ограничување за закажување на повторно полагање. За полагање по трет или четврт пат задолжителна е пауза од 14 дена.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Qinshift Academy е  авторизиран EC-Council тест центар, за полагање на испити за повеќе меѓународно признати сертификати од областа на сајбер безбедност.

EC-Council е организација која потврдува различни вештини на кандидатите за е-бизнис и безбедност на информациите.
Креатор е на светски познатите сертификати за сертифициран етички хакер (CEH), ECIH и многу други.

Сертификати

Сертификатот од EC-Council е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Доколку кандидатот не го положи испитот од првиот обид, нема ограничување за закажување на повторно полагање. За полагање по трет или четврт пат задолжителна е пауза од 14 дена.

EC-Council
Qinshift Academy testing center
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за
EC Council тестинг центар