fbpx

CISCO

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Cisco е пионер во routing&switching технологиите. Огромен дел од интернет сообраќајот патува преку мрежни патеки изградени со инфраструктурни производи на Cisco.

Сертификатот од Cisco значи дека ќе бидете обучени и сертифицирани да работите на производи на Cisco, а со тоа се отвараат нови видици и можности во вашата ИТ кариера.

Сертификати

Сертификатот од Cisco е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Associate Certifications

Professional Certifications

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Не е препорачливо, но дозволена е кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Не, Cisco не дозволува враќање назад откако прашањето ќе биде еднаш одговорено.

Потребно е да поминат најмалку 5 работни дена пред повторно да го закажете испитот кој не сте го положиле при првиот обид.

Pearson VUE

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

Знаењето и искуството се важни, но како би го докажале вашето знаење?

Сертификатот кој ќе го добиете директно од Microsoft пред се е доказ за поседување специфични вештини потребни при вработување во IT сферата. Истовремено станувате конкурентни на пазарот, а понатаму се зголемуваат и вашите можности за напредок во кариерата.

Сертификати

Вообичаено сертификатите на Microsoft се поделени врз основа на одредена работна позиција, односно се role-based сертификати, и тоа:

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Не е препорачливо, но дозволена е кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Не, Cisco не дозволува враќање назад откако прашањето ќе биде еднаш одговорено.

Потребно е да поминат најмалку 5 работни дена пред повторно да го закажете испитот кој не сте го положиле при првиот обид.

CISCO
Pearson Vue test center
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Пријава за CISCO испит