fbpx

Azure DevOps

Оваа обука дава знаење и вештини за дизајнирање и имплементација на DevOps процеси и практики.

Студентите ќе научат како да планираат DevOps, да користат контрола на изворен код, да скалираат Git за компании, да консолидираат артефакти, да дизајнираат стратегија за управување со меѓузависности, менаџираат тајни, имплементираат континуирана интеграција, да имплементираат стратегија за контејнер, дизајнираат стратегија и да постават контрола на управување и менаџирање со структурите.

Сертификати
diploma za Azure DevOps
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Развојни процеси
  Континуирана интеграција
  Континуирана испорака
  Управување со пакети
  Апликациска инфраструктура и повратни информации
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Целна група на слушатели се клауд, ИТ безбедност или систем инжењери заинтересирани за дизајнирање и имплементација на DevOps процеси.

Студентите треба да имаат претходно познавање и разбирање на:

 • Cloud computing концепти, вклучувајки и разбирање на PaaS, SaaS и IaaS имплементации.
 • Azure администрација и Azure развој со докажана експертиза во најмалку една од овие области.
 • Контрола на верзии, агилен развој на софтвер и принципи на развој на централен софтвер.

  Би било пожелно кандидатите да имаат искуство во организација која испорачува софтвер.

Филип Кировски е тренер со долго годишно искуство во областа на DevOps.

logo na azure

Azure DevOps

538 €​​

Почеток

октомври 2024

Бр. на часови

48 часови

Времетраење

1 месец

Распоред

 17:30 – 20:45 ч

Оваа обука дава знаење и вештини за дизајнирање и имплементација на DevOps процеси и практики.

Студентите ќе научат како да планираат DevOps, да користат контрола на изворен код, да скалираат Git за компании, да консолидираат артефакти, да дизајнираат стратегија за управување со меѓузависности, менаџираат тајни, имплементираат континуирана интеграција, да имплементираат стратегија за контејнер, дизајнираат стратегија и да постават контрола на управување и менаџирање со структурите.

Сертификати

Сертификати со кои ќе се стекнете по завршувањето на обуката.

diploma za Azure DevOps
  Развојни процеси
  Континуирана интеграција
  Континуирана испорака
  Управување со пакети
  Апликациска инфраструктура и повратни информации
Целна група на слушатели

Целна група на слушатели се клауд, ИТ безбедност или систем инжењери заинтересирани за дизајнирање и имплементација на DevOps процеси.

Студентите треба да имаат претходно познавање и разбирање на: Cloud computing концепти, вклучувајки и разбирање на PaaS, SaaS и IaaS имплементации.

Azure администрација и Azure развој со докажана експертиза во најмалку една од овие области.

Контрола на верзии, агилен развој на софтвер и принципи на развој на централен софтвер.

Би било пожелно кандидатите да имаат искуство во организација која испорачува софтвер.

Филип Кировски е тренер со долго годишно искуство во областа на DevOps.

Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Azure DevOps

538 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Azure DevOps