fbpx

Академија за DevOps

Запознај се со сите практики, алатки и начини кои овозможуваат побрза имплементација и мониторирање на сервиси со единствената Акaдемија за DevOps во Макединија!

Наставата за секој предмет е поделена на теоретски и практичен дел. Програмата вклучува hands-on работа со инсталација и конфигурација на Kubernetes cluster, конфигурација на различни сервиси и инфраструктури во Azure cloud, креирање на pipelines во Azure DevOps и пишување на Infrastructure-as-code со Terraform.

По заршување на 9 месечната програма од 312 часа, ќе бидеш подготвен за успешна кариера како специјалист за DevOps.

Бенефити
Сертификати
diploma za DevOps - QA Diploma
diploma od microsoft za azure

Академија за DevOps

Редовна цена

3.500 €​​

Цена за во готово

2.950 €​​

Цена за на рати

3.050 €​​
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Запознавање со материјата:
  • IT Essentials
  • Основни информации за вмрежување
  • Безбедносни основи
  • Основи на Windows Сервер
  Linux:
  • Инсталација
  • Администрација и следење
  Azure Cloud:
  • Aдминистрација
  • Aрхитектура и безбедност
  Kubernetes – Концепти, администрација и следење
  • Запознавање со Kubernetes
  • Основи на Kubernetes
  • Основи на Containers
  • Вмрежување во Kubernetes
  • Складирање во Kubernetes
  • Операции на кластери
  • Забележливост
  Version control & Git
  • Вовед во version control
  • Инсталација на Git
  • Основни команди на Git
  • Разгранување и спојување
  • Ребазирање и задржување
  Azure DevOps
  • Развојни процеси
  • Континуирана интеграција
  • Континуирана испорака
  • Управување со пакети
  • Апликациска инфраструктура и повратни информации
  Terraform на Azure
  • Вовед во IaC
  • Основи на Terraform
  • Променливи и параметризација
  • Јамки и циклуси
  • Градење модули
Имате дополнитлни прашања?

Контактирај го Перо.

koordinator na akademijata za devops

Тони Тодоров

trener

Дени Јованов

trener

Маријан Ѓерогиев

trener

Филип Кировски

timot - igor 2

Игор Мицевски

Филип Петрушевски

За кого е наменета оваа академија?

Академијата за DevOps е наменета за ИТ професионалци кои веќе имаат работно искуство во индустријата. Причина за ова е комплексноста на програмата која се изучува, во која се покриваат теми за cloud технологии, microservices и Kubernetes, Terraform, Linux администрација и неколку дополнтелни алатки од DevOps екосистемот. Сите овие технологии и алатки се многу барани и потребни во арсеналот на еден DevOps специјалист, и нивното познавање ќе ви помогне да ја промените или изградите вашата успешна кариера како таков.

Да, предзнаење во одредени теми е потребно за секој потенцијален слушател на оваа академија. Бидејќи е високо-специјализирана, секој почетник во ИТ областа ќе има големи потешкотии да ги следи и совлада темите кои се изучуваат. Потребното предзнаење може да се класифицира во следните неколку категории:
– Computer Networks – како функционира компјутерска мрежа, мрежни протоколи, TCP/IP suite, OSI референтен модел, IP адресирање и subnetting
– Cyber Security – основи, типови на напади (за апликации, мрежи и системи), начини и алатки за заштита
– основно знаење на оперативни системи – Linux (било кое distro, shell команди, конфигурација и одржување) и Windows Server (снаоѓање во cmd и Powershell, конфигурација и одржување, Active Directory, и други останати server roles)
– технологии за виртуализација – концепти, начин на работа (Hyper-V, V-Sphere, или друго)
– основно познавање на Cloud computing

Има два начини на плаќање: во готово и на рати без камата.  За секој модел на плаќање, има попуст во одреден период од годината.  Ратите се пресметуваат од месецот на аплицирање до самиот крај на академијата. (бројот на рати варира соодветно времетраењето на академијата за која се аплицира)

Двата модели на наплата се вршат со уплата во банка или електронски. Ние не работиме со уплата во нашите простории.
(Единствено вашето присуство е неопходно при потпишување на нотарски договор, во случај на уплата на рати).

logo za devops akademija

DevOps

2.950 €​​

во готово

Ниво

високо

Почеток

ноември ’24

Времетраење

9 месеци

Часа

312

Формат

онлајн

Распоред

2 / 3 пати неделно

Редовна цена

3.500 €

Цена на рати

3.050 €

Запознај се со сите практики, алатки и начини кои овозможуваат побрза имплементација и мониторирање на сервиси со единствената  Акaдемија за DevOps во Макединија!

Наставата за секој предмет е поделена на теоретски и практичен дел. Програмата вклучува hands-on работа со инсталација и конфигурација на Kubernetes cluster, конфигурација на различни сервиси и инфраструктури во Azure cloud, креирање на pipelines во Azure DevOps и пишување на Infrastructure-as-code со Terraform.

По заршување на 9 месечната програма од 312 часа, ќе бидеш подготвен за успешна кариера како специјалист за DevOps.

Бенефити
Сертификати

Сертификати со кои ќе се стекнете по завршувањето на академијата.

diploma za Cyber Security - QA Diploma
diploma od microsoft za azure
Имате дополнителни прашања ?

Контактирај го Перо.

  Запознавање со материјата:
  • IT Essentials
  • Основни информации за вмрежување
  • Безбедносни основи
  • Основи на Windows Сервер
  Linux:
  • Инсталација
  • Администрација и следење
  Azure Cloud:
  • Aдминистрација
  • Aрхитектура и безбедност
  Kubernetes – Концепти, администрација и следење
  • Запознавање со Kubernetes
  • Основи на Kubernetes
  • Основи на Containers
  • Вмрежување во Kubernetes
  • Складирање во Kubernetes
  • Операции на кластери
  • Забележливост
  Version control & Git
  • Вовед во version control
  • Инсталација на Git
  • Основни команди на Git
  • Разгранување и спојување
  • Ребазирање и задржување
  Azure DevOps
  • Развојни процеси
  • Континуирана интеграција
  • Континуирана испорака
  • Управување со пакети
  • Апликациска инфраструктура и повратни информации
  Terraform на Azure
  • Вовед во IaC
  • Основи на Terraform
  • Променливи и параметризација
  • Јамки и циклуси
  • Градење модули
Имате дополнителни прашања ?

Контактирај го Перо.

За кого е наменета оваа академија?

Академијата за DevOps е наменета за ИТ професионалци кои веќе имаат работно искуство во индустријата. Причина за ова е комплексноста на програмата која се изучува, во која се покриваат теми за cloud технологии, microservices и Kubernetes, Terraform, Linux администрација и неколку дополнтелни алатки од DevOps екосистемот. Сите овие технологии и алатки се многу барани и потребни во арсеналот на еден DevOps специјалист, и нивното познавање ќе ви помогне да ја промените или изградите вашата успешна кариера како таков.

Оваа Академија бара предзнаење. 

Наставната програма вклучува учење на микроуслуги со Kubernetes, пишување на инфраструктурен код со Terraform, креирање и развој на квалитетни кодови и проекти со Azure DevOps, како и учење на Cloud computing со Azure.

Наставата е целосно онлајн и истата се оддржува 2 пати неделно и секој втор петок почнувајќи од 17:30 часот до 21:00 часот.

Има два начини на плаќање: во готово и на рати без камата.  За секој модел на плаќање, има попуст во одреден период од годината.  Ратите се пресметуваат од месецот на аплицирање до самиот крај на академијата. (бројот на рати варира соодветно времетраењето на академијата за која се аплицира)

Двата модели на наплата се вршат со уплата во банка или електронски. Ние не работиме со уплата во нашите простории.
(Единствено вашето присуство е неопходно при потпишување на нотарски договор, во случај на уплата на рати).

Ментори

koordinator na akademijata za devops

Тони Тодоров

trener

Дени Јованов

trener

Маријан Ѓерогиев

trener

Филип Кировски

timot - igor 2

Игор Мицевски

Филип Петрушевски

Успешни приказни

DevOps

(Цена во готово)

2.950€
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 3.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за
Академија за DevOps