fbpx

Adobe InDesign cc 2022

InDesign е моќна алатка која ја користат професионалци за подготовка на книги, магазини, весници, каталози. Особено е погодна за модификација на слики кои содржат и текст. InDesign како дел од фамилијата на Adobe продукти ги поместува границите помеѓу онлајн и офлајн издаваштвото.

Сертификати
diploma za Adobe InDesign
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Работа со ќелии
  • Копирање и преместување на ќелии (ранг на ќелии)
  • Додавање на коментар во ќелија
  • Посебни начини на вметнување во ќелии
  Форматирање на работниот лист
  • Работа со стилови
  • Теми за форматирање на документ
  • Изработка и примена на сопствени формати на броеви
  • Условно форматирање
  Работа со макроа
  • Креирање на изведена табела
  • Форматирање и модифицирање на изведена табела
  • Анализирање на податоци со помош на изведени табели
  Прилагодување на палетата со алатки Quick Access
  • Додавање на нови команди во палетата Quick Access
  • Останати акции со палетата Quick Access
  • Прилагодување на линиите со команди
  Избегнување на грешки во работните листови
  • Пронаоѓање и исправување на грешки во формули
  • Употреба на Excel-овите алатки за проверка
  • Пребарување и замена на податоци
  • Проверка на правописот на работните листови
  • Автоматско исправување на грешки – AutoCorrect
  Заштита на документ
  • Видови на заштита
  • Заштита на работниот лист
  • Заштита на работната книга со лозинка
  Размена на податоци помеѓу Excel и другите апликации
  • Копирање и вметнување
  • Копирање од Excel во Word
  • Вметнување на објект во работниот лист
  Проверка на валидноста на податоците
  • Дефинирање на критериуми за проверка
  • Видови на критериуми за проверка
  • Изработка на паѓачки листи
  • Употреба на формули за проверка
  Напредни техники за работа со дијаграми
  • Бирање и менување на елементите
  • Работа со серија податоци
  • Изработка и трикови за изработка на шаблонски дијаграми
  Напредни функции во Excel
  • Функции за работа со текст, датум и време
  • Логички и статистички функции
  • Функции за финансиски пресметки
  Формули
  • Сложени формули за броење
  • Формули за условно собирање врз база на еден критериум
  • Формули за условно собирање врз база на повеќе критериуми
  • Формули со кои се пронаоѓаат вредности
  Финално тестирање
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

Целна група на слушатели

Секој што е заинтересиран за проширување на сопственото знаење во користење на оваа ADOBE алатка.

За посета на оваа обука не е потребно посебно предзнаење.

Тренер на обуката е Јулијана Ацовска, координатор на академијата за графички дизајн во Qinshift Academy. Таа е тренер за MS Office и Adobe  обуки за крајни корисници со повеќе од 10 години искуство.

logo na indesign

Adobe InDesign

145 €​​
Зошто Adobe InDesign обука во Qinshift Academy ?

InDesign е моќна алатка која ја користат професионалци за подготовка на книги, магазини, весници, каталози. Особено е погодна за модификација на слики кои содржат и текст. InDesign како дел од фамилијата на Adobe продукти ги поместува границите помеѓу онлајн и офлајн издаваштвото.

Сертификат

Сертификат со кој ќе се стекнеш по завршувањето на обуката.

diploma za mrezi i itops
Имаш дополнителни прашања?

Јави се на Јулијана.

logo na indesign

Adobe Indesign

145 €​​
  Запознавање со работната површина
  Отварање на нов документ и работа со страни
  Работа со објекти
  Внесување на текст и негово уредување
  Креирање на стилови
  Работа со слоеви
  Работа со бои
  Импортирање на фајлови од други апликации
  Креирање на табели
  Работа со големи документи
  Креирање на интерактивен документ
Имаш дополнителни прашања?

Јави се на Јулијана.

logo na indesign

Adobe InDesign

145 €​​
Целна група нa слушатели

Секој што е заинтересиран за проширување на сопственото знаење во користење на оваа ADOBE алатка.

За посета на оваа обука не е потребно претходно предзнаење.

Тренер на обуката е Јулијана Ацовска, координатор на академијата за графички дизајн во Qinshift Academy. Таа е тренер за MS Office и Adobe  обуки за крајни корисници со повеќе од 12 години искуство.

Надгради ги своите вештини.

Почеток

TBD  2024

Бр. на часови

30 часови

Времетраење

4 дена

Распоред

17:30 – 20:00 ч

InDesign е моќна алатка која ја користат професионалци за подготовка на книги, магазини, весници, каталози. Особено е погодна за модификација на слики кои содржат и текст. InDesign како дел од фамилијата на Adobe продукти ги поместува границите помеѓу онлајн и офлајн издаваштвото.

Сертификат

Сертификат со кој ќе се стекнеш по завршувањето на обуката.

diploma za Adobe InDesign
Имате дополнителни прашања?

Контактирај го Перо.

  Запознавање со работната површина
  Отварање на нов документ и работа со страни
  Работа со објекти
  Внесување на текст и негово уредување
  Креирање на стилови
  Работа со слоеви
  Работа со бои
  Импортирање на фајлови од други апликации
  Креирање на табели
  Работа со големи документи
  Креирање на интерактивен документ
Имаш дополнителни прашања?

Јави се на Јулијана.

Целна група на слушатели

Оваа обука е наменета за секој што е заинтересиран за проширување на сопственото знаење во користење на оваа ADOBE алатка.

За посета на оваа обука не е потребно  предзнаење.

Тренер на обуката е Јулијана Ацовска, координатор на академијата за графички дизајн во Qinshift Academy. Таа е тренер за MS Office и Adobe  обуки за крајни корисници со повеќе од 10 години искуство.

Adobe InDesign CC
145 €​​
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Апликација за Adobe InDesign
Апликација за Adobe Illustrator
Апликација за Kubernetes