fbpx

ACI

Тестинг центар
Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

ACI е интернационално задружение на финансиски пазари, а Qinshift Aacademy е авторизиран тест центар за полагање на ACI испити. Сертификатите се меѓународно признати и тоа од областа на fx пазарот, пазарот на пари, репо трансакциите, управување со ризици итн.

Сертификати

Сертификатот од  ACI е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Како да пријавам испит?

Испитите се закажуваат преку следниов линк: https://webshop.acifma.com/

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

ACI

Тест Центар

Зошто да се сертифицираш во Qinshift Academy?

ACI е интернационално задружение на финансиски пазари, а Qinshift Aacademy е авторизиран тест центар за полагање на ACI испити. Сертификатите се меѓународно признати и тоа од областа на fx пазарот, пазарот на пари, репо трансакциите, управување со ризици итн.

Сертификати

Сертификатот од  ACI е интернационално признат сертифкат. Истиот може да го добиете со полагање на испит во нашиот испитен центар. Погледнете дел од испитите кои може да ги полагате. 

Имате дополнителни прашања?

Контактирај ја Лариса.

Дали е задолжително да посетувам обука пред полагање за сертификат?

Не, доколку се чувствувате спремни полагањето може да го закажете без претходно да посетувате обука.

Не, како авторизиран тест центар немаме право на дистрибуција на материјали за полагање на испити. Кандидатот сам се снабдува со сите материјали и помошни средства за совладување на материјата.

Кандидатите кои посетуваат обука добиваат официјални материјали за припрема на испитите.

Кандидатот треба да приложи два валидни документи за идентификација – лична карта и возачка дозвола или пасош.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

Дозволена е само кратка пауза (Unscheduled Break), при што времето на испитот продолжува да тече. За време на оваа пауза кандидатот не смее да ја напушти зградата, ниту да има пристап до својот мобилен телефон.

ACI
Qinshift Academy тестинг центар
Scroll to Top
Калкулатор на рати

Вкупна цена: 2.050 €

Одберете број на рати:

Месечна рата:

Aпликација за
ACI тестинг центар