fbpx
naslovna slika za marketing strategija za DIA
Во динамичниот свет на дигиталниот маркетинг, практичното искуство зборува погласно од теоретското знаење. Согледувајќи го ова, Академијата за дигитален маркетинг на Qinshift Academy ги спои своите студенти со иновативниот стартап во здравствената технолошка индустрија – DIA. DIA е стартап кој работи на иновации во менаџирање со дијабетесот, им нуди на корисниците сеопфатна платформа за разбирање, управување и подобро живеење. Соработката започна со состанок каде студентите беа запознаени со основните вредности, мисијата и технолошките решенија на ДИА. Целосно разбирање на структурата на една компанија е клучно за успешна соработка. Преку реалните проекти студентите спроведуваат темелни истражувања на пазарот, како би ги идентификувале клучните проблеми и потреби на потенцијалната база на корисници. По истражувањето, со акумулираните податоци, создаваат целосна маркетинг стратегија, која го покрива делувањето на компанијата. Во склоп на оваа маркетинг стратегија студентите под менторсво на Игор Димковски, Марина Домазетовска, Татјана Лопарски, Теа Дуза, Ненад Сибиновиќ, Марија Јанеска и Ангела Митриновска имаа за задача да ги вметнат сите елементи кои се клучен дел од истата. Тие изработија SEO анализа, препораки за подобрување, Дигитален ПР со предлози за ПР соопштенија, интервјуа и настани, изработија landing pages за промоција, lead gen и имеил стратегија, стратегија за промоција на социјални медиуми, органска и платена контент стратегија, предлагајќи серија едукативни написи, инфографици и видеа за демистификација на дијабетесот и поттикнување на проактивно управување преку ДИА. Тие ја разбраа моќта на информираната содржина и нејзината способност да изгради доверба и авторитет во дигиталниот здравствен простор. Највозбудливиот дел од оваа соработка беше финалната презентација. Секој тим ја претстави својата маркетинг стратегија на панел составен од ментори од Qinshift и претставници од DIA. Еве што споделија студентите за ова искуството: „Креирањето маркетинг стратегија за „ДИА” беше исклучително искуство, процес кој бараше разбирање на пазарот, нашите клиенти и конкуренцијата. Истражувањето и анализата беа клучни за секоја одлука која ја донесовме. Овој начин на работа, во тим, под притисок и на реален проект е многу важно во самиот процес на учење и едукација, бидејќи низ целиот процес ние се надоградувавме и надополнувавме со знаење. Тоа ни даде одлична можност да ги примениме сите знаења стекнати од Академијата.” Оваа соработка помеѓу Академијата за дигитален маркетинг на Qinshift Academy и ДИА беше повеќе од обичен проект. Студентите не само што стекнаа непроценливо бизнис искуство, туку и придонесоа за кауза што допира милиони животи. Успехот на ова партнерство е доказ за моќта на соработката помеѓу неформалното образованието и индустријата.
Работи и ти на реален проект.
Запиши се на Академијата за дигитален маркетинг.
Scroll to Top